Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

17 Φεβρουαρίου, 2020
Photo of the day 02172020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Just as Monday is a compact day.