Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

17 Μαρτίου, 2020
Photo of the day 03172020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

A human being is a part of the whole called by us universe, a part limited in time and space.