Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

17 Ιανουαρίου, 2020
Photo of the day 01172020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

You've gotta dance like there's nobody watching, Love like you'll never be hurt, Sing like there's nobody listening, And live like it's heaven on earth