Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

17 Απριλίου, 2020
Photo of the day 04172020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

"Lamentation of Christ, 1480. Αναγέννηση