Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Μάρτιος 16, 2020
Photo of the day 03162020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Though nobody can go back and make a new beginning... Anyone can start over and make a new ending.