Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

16 Απριλίου, 2020
Photo of the day 04162020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

"Christ of Saint John of the Cross", 1951. Σουρεαλισμός