Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2020

15 Μαΐου, 2020
Photo of the day 05152020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2020

Ô, Sunlight! The most precious gold to be found on Earth.