Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

15 Ιανουαρίου, 2020
Photo of the day 01152020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Spend the glittering moonlight there Pursuing down the soundless deep Limbs that gleam and shadowy hair