Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

15 Απριλίου, 2020
Photo of the day 04152020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

"The Last Supper", 1678 . Μπαρόκ Περίοδος