Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 14 IOYΛIOY 2020

14 Ιουλίου, 2020
Photo of the day 07142020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 14 IOYΛIOY 2020

The unexamined life is not worth living.