Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

14 Φεβρουαρίου, 2020
Photo of the day 02142020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

A person learns how to love himself through the simple acts of loving and being loved by someone else