Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

14 Ιανουαρίου, 2020
Photo of the day 01142020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

The books transported her into new worlds and introduced her to amazing people who lived exciting lives. She went on olden-day sailing ships with Joseph Conrad...