Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

14 Απριλίου, 2020
Photo of the day 04142020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

"The Ointment of the Magdalene", 1900, Brooklyn Museum, New York, USA.