Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

13 Μαρτίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift of God, which is why we call it the present.