Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

13 Απριλίου, 2020
Photo of the day 04132020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Ecce Homo, 1649, Τέχνη του Μπαρόκ