Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

12 Δεκεμβρίου, 2019
Photo of the day 12122019

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

I walked inside Macy’s and faced the pathetic spectacle of a department store full of shoppers, none of whom were shopping for themselves. Without the instant gratification of a self-aimed purchase, everyone walked around in the tactical stupor of the financially obligated.