Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

12 Αυγούστου, 2020
Photo of the day 08122020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Steam running along the water