Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

12 Απριλίου, 2020
Photo of the day 04122020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

“Entry into Jerusalem” 1620, Naturalistic style.