Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

11 Μαρτίου, 2020
Photo of the day 03112020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

When I despair, I remember that all through history the way of truth and love have always won.