Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

11 Αυγούστου, 2020
Photo of the day 08112020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Attitude is a choice. Happiness is a choice. Optimism is a choice. Kindness is a choice. Giving is a choice. Respect is a choice. Whatever choice you make makes you. Choose wisely.