Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

10 Δεκεμβρίου, 2019
Photo of the day 12102019

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

...winter crescent resting in the high pine bough - you fly through the woods like a lone snow bird...