Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

10 Αυγούστου, 2020
Photo of the day 08102020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Toddler standing in rain puddle during a very rainy, stormy, summer day