Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

9 Μαρτίου, 2020
Photo of the day 03092020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 09 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Life isn't about waiting for the storm to pass...It's about learning to dance in the rain.