Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

13 Ιανουαρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

I love the scent of winter. I love the scent of winter enough to suffer the cold for it.
10 Ιανουαρίου, 2020
Photo of the day 01102020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

She seemed a compound of the autumn leaves and the winter sunshine ...
9 Ιανουαρίου, 2020
09012020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Winter