Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

8 Σεπτεμβρίου, 2020
Photo of the day 09082020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Monday is the day of silence, day of the whole white mung bean, which is sacred to the moon.”