Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 08 ΜΑΪΟΥ 2020

Μάϊος 8, 2020
Photo of the day 05082020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 08 ΜΑΪΟΥ 2020

I know nothing in the world that has as much power as a word. Sometimes I write one, and I look at it, until it begins to shine.