Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 07 IOYΛIOY 2020

7 Ιουλίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 07 IOYΛIOY 2020

She decided to free herself, dance into the wind, create a new language. And birds fluttered around her, writing “yes” in the sky.