Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Φεβρουάριος 7, 2020
Photo of the day 02072020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 07 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

The most courageous act is still to think for yourself. Aloud.