Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 07 ΜΑΪΟΥ 2020

7 Μαΐου, 2020
Photo of the day 05072020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 07 ΜΑΪΟΥ 2020

That's what people do who love you. They put their arms around you and love you when you're not so lovable.