Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

7 Απριλίου, 2020
Photo of the day 04072020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

When hope is fleeting, stop for a moment and visualize, in a sky of silver, the crescent of a lavender moon. Imagine it -- delicate, slim, precise, like a paper-thin slice from a cabochon jewel.