Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

6 Οκτωβρίου, 2020
Photo of the day 10062020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 06 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

All the world’s a stage and most of us are desperately unrehearsed.