Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

6 Μαρτίου, 2020
Photo of the day 03062020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

You become a house where the wind blows straight through, because no one bothers the crack in the window or lock on the door, and you’re the house where people come and go as they please, because you’re simply too unimpressed to care.