Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Αύγουστος 6, 2020
Photo of the day 08062020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Only the very weak-minded refuse to be influenced by literature and poetry.