Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 05 ΜΑΪΟΥ 2020

5 Μαΐου, 2020
Photo of the day 05052020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 05 ΜΑΪΟΥ 2020

I would always rather be happy than dignified.