Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

5 Μαρτίου, 2020
Photo of the day 03052020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 05 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

My father gave me the greatest gift anyone could give another person, he believed in me.