Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

5 Δεκεμβρίου, 2019
Photo of the day 12052019

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

A song she heard Of cold that gathers Like winter's tongue Among the shadows It rose like blackness In the sky