Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

5 Αυγούστου, 2020
Photo of the day 08052020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 05 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Cheerful girl holding colorful balloons and childish suitcase staying on the stairs in the city park on lake and trees background, imagining she travels.