Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

6 Απριλίου, 2020
Photo of the day 04052020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Books have a unique way of stopping time in a particular moment and saying: Let’s not forget this.