Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

4 Φεβρουαρίου, 2020
Photo of the day 02042020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

Religion is for those who don't want to go to hell, and spirituality is for those who have already been there.