Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

7 Σεπτεμβρίου, 2020
09072020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Monday is the day of silence, day of the whole white mung bean, which is sacred to the moon.”
4 Σεπτεμβρίου, 2020
Photo of the day 09042020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

A best friend is the only one that walks into your life when the world has walked out.