Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Σεπτέμβριος 7, 2020
09072020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Monday is the day of silence, day of the whole white mung bean, which is sacred to the moon.”
Σεπτέμβριος 4, 2020
Photo of the day 09042020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

A best friend is the only one that walks into your life when the world has walked out.