Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

4 Δεκεμβρίου, 2019
Photo of the day 12042019

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Snow was falling, so much like stars filling the dark trees that one could easily imagine its reason for being was nothing more than prettiness.