Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

4 Αυγούστου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

I'm the one that's got to die when it's time for me to die, so let me live my life the way I want to.