Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Αύγουστος 4, 2020
Photo of the day 08042020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 04 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

I'm the one that's got to die when it's time for me to die, so let me live my life the way I want to.