Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

3 Σεπτεμβρίου, 2020
Photo of the day 09032020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

You've gotta dance like there's nobody watching, Love like you'll never be hurt, Sing like there's nobody listening, And live like it's heaven on earth.