Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

3 Μαρτίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

There is neither happiness nor misery in the world; there is only the comparison of one state with another, nothing more.