Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

3 Ιανουαρίου, 2020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 03 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

All Nature seems at work. Slugs leave their lair— The bees are stirring—birds are on the wing—