Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

2 Ιανουαρίου, 2020
Photo of the day 01022020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 02 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

One little girl didn't mind the fading sun.