Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

2 Δεκεμβρίου, 2019
Photo of the day 12022019

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

December, being the last month of the year, cannot help but make us think of what is to come.