Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

3 Απριλίου, 2020
Photo of the day 04032020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 03 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

More smiling, less worrying. More compassion, less judgment. More blessed, less stressed. More love, less hate.
2 Απριλίου, 2020
Photo of the day 04022020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 02 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

We all expect love to be rosy...