Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 01 IOYΛIOY 2020

1 Ιουλίου, 2020
Photo of the day 07012020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 01 IOYΛIOY 2020

Literature is the most agreeable way of ignoring life.