Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 01 ΜΑΪΟΥ 2020

30 Απριλίου, 2020
Photo of the day 01052020

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 01 ΜΑΪΟΥ 2020

If wars are eliminated and production is organized scientifically, it is probable that four hours’ work a day will suffice to keep everybody in comfort.